"Gamla Talesätt"


1704
"Dhe stackarss förtalsamme Småländingar,
som nu sittia bak kakelongnen och steka päron "

"Zonaras wille sittia widh Kaklvgnen och äpler stekia,
Til Försteliga wärk sigh iutet bewekia".
"Sitta vid eller bakom kakelugnen och steka äpplen :
Sitta overksam hemma i lugn och ro och ha det bra och bekvämt i stället
för att sträva eller kämpa "


1712
"Gak, kysz (gå och kyss) din kaklungsmur"


1732
"Slå kull kakelugnen"
( att föda barn)


KAKELUGNSSPIS:
Spis vars rökrör går in i kakelugnens eldstad. (Patent 1921).

KAKELUGNSPRÄST:
Nedlåtande benämning på präst.

SOCKENSTUGUKALFAKTOR:
Ett slags mindre kamin som sätts in ikakelugnen,
S k Calèfaktorer eller luftvärmare av gjutjärn.

KAKELUGNSMATTA:
Matta av eldfast material, läggs framför kakelugnen
för att skydda golvet mot utfallaude glöd.

KAKELUGNSPOTTA:
Skålformigt kakel.

KAKELUGNSBÄNK:
Ett slags säng i närheten av en järnkakelugn.

KAKELUGNSREDSKAP:
1 sats elddon, bestående af gaffel, skyffel och tång

KAKELUGNSMAKARE:
Person som har till yrke att tillverka kakel och
sätta upp och reparera kakelugnar.

KAKELUGNSNISCH:
I kakelugn inrättad nisch avsedd att användas som
värmeskåp vid uppvärmning av maträtter, värmning
av den obligatoriska varmvattens flaskan, torkning etc.


Mina andra sidor
Kakelugnssättning ~ Kakelugnar ~ Spisar ~ Gammalt och Nytt möts
~
Kakelugnens Historia ~ Lite Fakta ~ Kuriosa ~