De första kakelugnarna har spårats från 600-talet e Kr.
Den har sitt ursprung kring Alperna.

Den fanns i Tyskland på 1500 och 1600-talet
med "riktiga", glaserade, färgade kakelplattor.

De första svenska kakelugnarna spåras tillbaka till slutet av 1200-talet.

Dagens svenska kakelugn, är som namnet, en svensk uppfinning från 1700-talets mitt.
Det var då ont om ved i landet, eftersom veden användes till bergsbruk och 
järnhantering, och transporterna tog lång tid att nå runt i landet.

Det var Sveriges Konung år 1767 som påbjöd åt sin akademi, den kungliga
vetenskapsakademin att utveckla en ved- besparande värmekälla.
Arkitekterna Carl Johan Cronstedt och Fabian Wrede utvecklade då iden med 
fem rökgasgångar och en hög eldstad som gör att man får en höggradig förbränning,
och man kan utnyttja värmen från rökgaserna maximalt.

Deras konstruktion gick ut på att bygga flera rök kanaler inne i
själva ugnen. Värmen från själva eldstaden stiger först i en stor kanal.
Denna kanal delar sig upptill och vänder sig till två neråtgående kanaler.
Dessa två kanaler böjer bakåt och uppåt.
De bildar sedan en gemensam kanal.

Värmen "sparas" i kakelugnens stenmassa
och sprider en jämn temperatur i rummet.

Det sätts på samma sätt än idag.

Varför ändra på ett vinnande koncept?KORT STILHISTORIA
Från vänster till höger

ROKOKO 1740 - 1780
Flat kakelugn på for av trä eller järn.
Dekor i blått, grönt, gult och violett.


GUSTAVIANSK STIL 1770 - 1800
En run kakelugn i vitglaserat kakel.
Ibland dekorerad med blommor.


SENEMPIRE 1840 - 1870
Fabrikstillbverkad kolonnkakelugn.
Med vit och blank glasyr. Åkerlinds 1850.


NYRENÄSSANS 1870 - 1890
Vanlig vit kakelugn som kunde beställas
efter katalog. Rörstrand 1888.   


Mina andra sidor
Kakelugnssättning ~ Kakelugnar ~ Spisar ~ Gammalt och Nytt möts
~
Kakelugnens Historia ~ Lite Fakta ~ Kuriosa ~