Liten ordförklaring och
lite fakta om kakelugnar,
spisa, kaminer och skorstenarDraget Luftflöde , luftrörelse
Eldningskanalen Kanal i en skorsten
där rökgaserna leds ut
Immkanalen Kanal i en skorsten
där ventilationsluften leds ut.
Kondens Vatten som övergår från
gasform till fast form.
Korrosion Rost
Köldsprängning När vatten fryser och övergår till is,
så tar de upp större plats.
En fuktig tegelsten kan
spricka när vattnet i den fryser.
Murstock Skorstenen kallas så
inne i huset.
Röken Passerar cirka 6 - 10 meter kanal
innan den går ut genom skorstenen.
På så vis värms ugnen upp och
värmen "samlas" i stenmassan.
En kakelugn kan väga 1-2 ton.
När den väl är uppvärmd avger
den värme i upp till ett dygn.
Rökgaser Röken från en eldstad.
Kan komma både från en kamin,
kakelugn m.m
Rökgastemperatur Temperaturen på röken.
Vindflöjel Annordning på skorstenen som
förhindrar att regnvatten tränger ned,
samt förbättrar draget i eldstaden.


Mina andra sidor
Kakelugnssättning ~ Kakelugnar ~ Spisar ~ Gammalt och Nytt möts
~
Kakelugnens Historia ~ Lite Fakta ~ Kuriosa ~