1. Först är det dags att bestämma var kakelugnen ska stå
Det hela är en fråga om tycke och smak.


2. Bottenplattan "fundamentet" gjutes.
I sockelskiftet används endast lerbruk.
Ordentlig armering i två skikt är ingjutna i båda väggarna


3. Första lagret kakelplattor är på plats.
Nu muras eldfast tegel runt i hela eldstaden.
Brandisoleringen är noga mot alla väggytor.


4. Här har vi det 5 kanaliga systemet som muras uppåt.


5. Fogningen på kakelugnen är viktig så att inga skarvar "lyser" igenom.
Nu är det dags för fogning av vår vän.6. Äntligen börjar vi se ugnen i hela sin prakt.
De sista finputsningarna och .....


Här har vi henne i hela sin prakt!
Nostalgistka myskvällar och en underbar värmekälla.
Nu är det bara fantasin som sätter sina gränser.........Kakelugn före och efter omsättning.

FÖRE EFTER
   
   
   
   
   
   
   
Kaklen till kakelugnen var förr – som nu – väldigt dyra,
medan arbetskraften var billig.

Den som inte hade råd med kakel kunde
ändå få sin ”kakelugn”, men i putsad tegel.

Därav namnet fattigmansugn   
   
   
   
   
   
Färdigsatt fattimansugn/rörugn. Nu även kalkad. 
Notera här glasluckan som sitter
 innanför ytterluckorna. 
Den möjliggör att man kan se elden. 
Kan även installeras i kakelugnen.
Först är det dags att bestämma var kakelugnen ska stå. Det hela är mycket en fråga om 
tycke och smak, men det är förstås även av betydelse var en eventuell skorsten finns, 
möjligheten till självcirkulation av värmen från kakelugnen etc. 
Man bör tänka på en god isolering mot brännbara ytor.

Bottenplattan ”fundamentet” gjutes med armering.


     
Sockelskiftet Eldstadsskiftet Andraskiftet
Sockelskiftet och eldstadssims sättes,
liksom hela kakelugnen, endast i lerbruk
Eldstadsskiftet=C-skiftet
Eldstadsskiftet sättes, eldstaden får sin form. 
 D-skiftet
Kanalsystemet börjar ta form.
     
     Kronsimsen Kronan Kanalsystemet 
Före kronsimsen läggs spjällbotten 
som avslutning på kanalsystemet 
 ”Kronan på verket”, kronskiftet på plats.
 Rengöring liksom fogning återstår.
Så ser dom fem rökkanalerna ut 
inuti kakelugnen   
En annan färdigsatt ugn,
ett mindre exemplar i en stuga.

   
Mina andra sidor
Kakelugnssättning ~ Kakelugnar ~
Spisar ~ Gammalt och Nytt möts
~
Kakelugnens Historia ~ Lite Fakta ~ Kuriosa ~